Wroclaw Jarnoltow

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Karczma Rzym w Jarnołtowie

Karczma Rzym w Jarnołtowie

Z Jarnołtowem we Wrocławiu byłem związany przez 10 lat swojego życia. Mieszkałem zaraz na początku tego osiedla na ulicy Jarnołtowskiej 5.

Pamiętam jak gdzieś w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku osiedle stelefonizowano oraz podłączono wodociąg. Z tego co się orientuję gazu oraz kanalizacji nie ma do dzisiaj.

Mieszkając w Jarnołtowie przeżyłem powódź w 1997 roku, kiedy wylała Bystrzyca. Tam też kupiłem sobie mały kawałek ziemi tuż przy drodze, jako inwestycję na gorsze dla mnie czasy.

Większość domów na tym osiedlu jest poniemieckich, ale ostatnio wybudowano całe nowe osiedle, szczególnie na ulicy Gałowskiej. Na sam koniec mała prezentacja kilku ciekawszych obiektów w dalszej części Jarnołtowa /okolice Karczmy Rzym, zniszczonego młyna oraz rzeki Bystrzycy/.


W przypadku chęci komentarzy lub umieszczenia swoich filmów - Zapraszam Serdecznie !!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.