Wybory Prezydenckie 2010

by Darek
(Wrocław Żerniki)

20 czerwca 2010 roku odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Można mieć nadzieję, że miejscowa/polska społeczność wybierze sobie takiego Prezydenta na jakiego zasługuje i który spełni jej najbardziej ukryte oczekiwania.

Tak jest już od ponad 20 lat, ale ludzie /nie wiadomo dlaczego/ciągle dążą do ideału. Poniżej krótki filmik z lokalnych akcentów wyborczych na osiedlu Żerniki we Wrocławiu.

Kolejność filmu jest taka,na jaką natknąłem się na niedzielnym spacerze. Ponieważ piszę na drugi dzień po wyborach, mogę tylko złożyć gratulacje tym, którzy dokonali właściwego w swoim mniemaniu wyboru.

Następna tura chyba za dwa tygodnie, a później szansa za pięć lat.
Komentarze na temat tury obecnej mile widziane.

Nobody's perfect !!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.